top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Op onze dienstverlening van al onze locaties (zie www.fydee-vitae.nl/fysiopraktijken) zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

 

 1. Graag uw legitimatiebewijs en (digitale) verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.

 2. U dient zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diefstal van uw eigendommen.

 3. In onze praktijken is het niet toegestaan te roken.

 4. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van Zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties, raadpleeg hiervoor de website van de rijksoverheid. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/is-fysiotherapie-opgenomen-in-het-basispakket) Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de meeste aanvullende verzekeringen met een gelimiteerd aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Fydee Vitae B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Fydee Vitae B.V. heeft contracten met zorgverzekeraars. Voor een actueel overzicht kijkt u op www.fydee-vitae.nl/tarieven

 5. Wij stellen het op prijs als u in onze praktijken geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Gaarne uw telefoon op 'stil' zetten.

 6. U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Iedere therapeut van ons heeft zijn/haar eigen specialisatie. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor een specifieke therapie, zoals manuele therapie, revalidatie fysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie of sportfysiotherapie.

 7. Voor openingstijden en telefoonnummers kijk bij locaties. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

 8. Het aanpassen en annuleren van afspraken kunt u telefonisch doen op nummer 0113-715540 of per e-mail info@fydee-vitae.nl. Of bij het bij u bekende praktijktelefoonnummer.

 9. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling wordt dan niet in rekening. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Afgemelde afspraken kunnen wij niet in rekening brengen bij uw verzekeraar.

 10. Bij het oefenen in de trainingszaal (niet in iedere locatie aanwezig) graag (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.

 11. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fydee Vitae B.V. gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Meer informatie hierover treft u aan op onze website www.fydee-vitae.nl/privacyreglement.

 12. Fydee Vitae B.V. is aangesloten bij het KNFG. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.

 13. U dient vooraf aan uw behandeling aan te geven of u verzekerd bent en zo ja bij welke maatschappij en onder welk nummer. Wij sturen onze declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waarmee wij contracten hebben.

 14. Indien u een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat u niet voor deze zorg verzekerd bent of meer behandelingen heeft gehad dan door uw verzekering wordt vergoed, krijgt u alsnog een factuur voor de verrichte behandeling(en). In het geval een minderjarige worden de kosten van behandeling in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

 15. De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen. Indien u niet tijdig betaald dan bent van rechtswege in verzuim en kan Fydee Vitae B.V. incassomaatregelen treffen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor uw rekening

 16. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.

 17. Klachtenregeling: Fydee Vitae B.V. is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Zie onze website www.fydee-vitae.nl/klachten.

 18. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.

DSC04988.jpg
bottom of page